Anasayfa   Site Kullanım Şartları

Site Kullanım Şartları

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu 'Site Kullanım Şartları'nı dikkatlice okuyunuz. Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Site Kullanım Şartları'na zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Site Kullanım Şartları'nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.

Giriş

Bu websitesi size TEKSU Teknolojik Su Kontrol Sistemleri ve Yönetimi A.Ş., Mecidiyeköy, Stad Han, Büyükdere Cd. No: 85 D:Kat: 7, 34381 Şişli-İstanbul, tarafından sunulmaktadır. Bu web sitesindeki TEKSU Teknolojik Su Kontrol Sistemleri ve Yönetimi A.Ş. (bundan böyle Firma olarak anılacaktır), Firmanın bağlı şirketleri ve üçüncü kişilerle ilgili bilgiler dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu websitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla Firmamız yükümlülük üstlenmemektedir.

Bu websitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, Firma tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar firmanın kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, firmanın işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

Bu websitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya baskı alabileceğiniz bu Site Kullanım Şartları'nı hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz.

Websitesinin Kullanımına Ait Genel Şartlar

1. Telif Hakkı Kanunu

Sitemizin sayfaları (içerik, düzenlemesi) telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle Firmanın öncelikle yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya fotoğraf, tasarım ve dizayn materyallerinin (Firmanın basın fotoğrafları hariç) kullanımı veya herhangi bir şekilde istismarı ya da yaygınlaştırılması durumları öncelikle Firmanın yazılı rızasının alınmasını gerektirir Neşriyat ve kopyalama hakları firmaya aittir.

Firmanın basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. Firmanın makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır "© [Yıl] TEKSU Teknolojik Su Kontrol Sistemleri ve Yönetimi A.Ş. Tüm hakları saklıdır". Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica olunur.

© 2020 TEKSU Teknolojik Su Kontrol Sistemleri ve Yönetimi A.Ş. İstanbul. Tüm hakları saklıdır

2. Markalar

Bu sayfalarda bulacağınız firmanın logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları TEKSU Teknolojik Su Kontrol Sistemleri ve Yönetimi A.Ş., bağlı şirketleri, bağlı ortakları veya markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir.

3. Üçüncü Taraflara ait websiteleri hakkında sorumluluk almama

Bu sorumluluk www.teksuas.com.tr web sitesinde görüntülenen tüm linkler ve link ile kullanıcının yönlendirildiği herhangi bir websitesi için geçerlidir. Firmanın websitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu websitelerinin sahipleri sorumludur.

Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri firma tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. Firma yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Firmanın websitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili websitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu Firma ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan websitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız.

4. Yasal Uyarı

Bu websitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili Firmanın sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda Firmanın zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Bu Firmanın uygulanabilir Ürün Sorumluluğuna ilişkin mevzuat veya verilen garantiler tahtındaki yükümlülüğünü etkilemez. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir.

Firma kendi websitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz.

Firmanın websitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir.

5. Firmanın Ürünleri

Bu websitesinde Firmanın dünya çapındaki kuruluşlarında bulunan markalar / ürünlerin örnekleri sunulmaktadır. Firma bu sitede sunulan markalar / ürünlerin hepsi Türkiye'de yoksa, Türkiye'de bulunacağı garantisini verememektedir.

6. Çeşitli

İşbu "Site Kullanım Koşulları", Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak hazırlanmıştır ve bu kanunlara tabidir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu websitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde İstanbul İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.