Su Koçu Darbelerinin İzlenmesi

Bilgi Talebi

Bir boru hattı içindeki çalışma basıncının doğru bir şekilde ölçülmesi sistemin hidrolik yapısının ve ani basınç yükselmeleri kaynaklı etkilerin anlaşılması açısından önemlidir.
 
Transient Pressure Analysis
Geçici basınç olaylarının boru hatlarının bütünlüğü üzerinde olumsuz etki yaratabileceği iyi bilinen bir gerçektir. Bir su çekicinin/darbesinin bir boru hattında arızaya yol açabilmesi bunun acı bir kanıtıdır.

Bununla birlikte, geçici basınç olaylarının çoğu hiç fark edilmeden ortaya çıkar ve her bir basınç yükselmesi ile birlikte artımsal hasara neden olabilir. Bu doğaya sahip birikmiş bir hasar boru hattını önemli ölçüde zayıflatabilir.

Basıncın izlenmesini gerektiren iki neden bulunmaktadır:

Geçici basınç olaylarının ve bunların önem/şiddet seviyesinin bulunması
Boru hattının çalışmasının basıncı nasıl etkilediğinin anlaşılması

Basıncı izlemenin daha iyi bir yolu vardır:

Geleneksel basınç izleme teknolojileri geçici basınç olaylarını her zaman için güvenilir bir şekilde tespit edemez ve miktarını belirleyemez ve bir boru hattı içindeki gerçek duruma dair gerçekçi bir anlayış sunamaz.

Bizim geçici basınç olayı izleme sistemimiz bu zorluklar karşısında mükemmel bir çözüm sunmaktadır. Biz geçici basınç olayları hakkında normal işletim/çalışma koşulları sırasında sonu gelmeyen veriler göndermeden yüksek kaliteli veriler sunuyoruz. Biz basıncı sürekli olarak izliyor ve kullanıcı tanımlı aralıklarda rapor veriyoruz. Geçici bir olay meydana tespit edildiğinde numune alma hızı saniyede 100 numuneye kadar artırılmaktadır; bu tüm geçici olay süresi boyunca haritası çıkarılabilecek, yeri belirlenebilecek basınca ilişkin okuma değerlerine olanak sağlar.
 
Grafik görüntüleme
Geleneksel basınç izleme teknolojileri ile sol taraftaki geçici olaylar kaçırılacaktır. Ancak, bizim sistemimizle (sağ) geçici olay kaydedilmekte ve yeri doğru bir şekilde belirlenmektedir.