SCADA Sistemleri

Bilgi Talebi

Modern iletişim teknolojisinin gelişimi, altyapı sistemlerinin varlık yönetimini iyileştirerek gerçek zamanlı veya gerçek zamanlıya yakın olarak veri alınmasını sağlamıştır. Mühendislerin gerekli eylem planlarını zamanında başlatmasına yardımcı olan olağan dışı vakalar için alarm gönderme sistemi geliştirilmiştir. Ek olarak, çevrimiçi veri analizi, sistem özelliklerinin anlaşılmasını ve yakın gelecekteki koşulları öngörmek için veriye dayalı metodolojilerin uygulanmasını sağlamaktadır.

Çevrimiçi izleme teknolojisi uzun zamandır su endüstrisi tarafından kullanılmaktadır. Bir SCADA sistemi, basınç veya debi gibi fiziksel olayları, kontrol sistemi tarafından entegre edilebilecek elektronik sinyallere dönüştürmek için proses izleme sensörleri kullanmaktadır. SCADA sistemleri, sistemin durumunu belirlemek için sensör girdilerinin kombinasyonuna dayanır; bu daha sonra kontrol girdilerini sisteme aktarmak için kullanılır. Büyük su dağıtım sistemlerinde tam bir SCADA sisteminin uygulanması için gerekli olan sensörlerin ve veri iletişim ekipmanlarının maliyeti, geçmişte çok yüksek bedellere ulaşırken; bugün bu bedeller sürdürülebilir ve kendi kendinin maliyetini orta vadelerde karşılayabilen sistemlerin kurulmasına destek verecek düzeylere gelmiştir. Hidrolik ve potansiyel su kalitesi) modellerini telemetri sistemlerine bağlamak, Bir SCADA sistemi tarafından toplanan verilerin gerçek zamanlı olarak kalibre edilip doğrulanmasıyla hidrolik modellerin telemetri sistemlerine bağlanması; ilerleyen süreçlerde dinamik sızıntı tespiti ve konumlandırma metotlarının kullanılması ile sistemin hidrolik performansının arttırmaktadır.

İçmesuyu Sistemlerinde saha esaslı değerlendirmelerin yapıldığı yerler:

 • Kuyular,
 • Terfi istasyonları,
 • Vanalar,
 • Arıtma tesisleri,
 • Depo ve rezervuarlar.

Bir su dağıtım şebekesi için, SCADA sisteminin ortak hedefleri aşağıda verilmiştir:

 • Sistemi izlemek,
 • Sistem üzerinde kontrol sahibi olmak ve istenen performansın sürekliliğini sağlamak,
 • Otomasyon yoluyla veya bir sistemi tek bir merkezi konumdan çalıştırarak operasyonel personel sayısını azaltmak,
 • Bir sistemin davranışına ilişkin verileri saklamak ve bu sebeple herhangi bir düzenleyici kurum için zorunlu raporlama gerekliliklerine tam uyumlu olarak arşivlemek,
 • Uzak sahalara rutin ziyaret ihtiyacını asgariye indirerek ve operasyonel optimizasyon yoluyla pompalama işlemleri sırasında güç tüketimini azaltarak sistemin performansını arttırmak,
 • Çalışma hedeflerinin belirlenmesini ve elde edilmesini sağlayacak bir kontrol sistemi sağlamak,
 • Arızaların merkezi bir noktadan teşhis edilmesine izin verecek bir alarm sistemi sağlamak, böylece verilen arıza durumunu düzeltmek ve çevreye zarar verebilecek olayları önlemek için uygun bir şekilde yetkili personel tarafından saha onarımlarının yapılmasına izin vermek.

SCADA Sisteminin Bileşenleri

SCADA, merkezi bir ana bilgisayar ile bir dizi RTU (Uzaktan Bağlantı/Kontrol Ünitesi), merkezi sunucu ve operatör terminalleri arasında veri aktarımını kapsar. Saha veri arayüzü cihazları genellikle Uzak İstasyonlar, RTUlar veya Programlanabilir Mantık Kontrolörleri (PLC'ler) olarak adlandırılır.

RTUlar elektronik alan veri arabirimi sağlar. RTUlar öncelikle saha cihazlarından alınan elektronik sinyalleri, bir iletişim kanalı üzerinden iletmek için kullanılan ve iletişim protokolü olarak bilinen bir dile dönüştürmek için kullanılır.

PLCler doğrudan saha veri arayüzü cihazlarına bağlanır ve belirli saha koşulları durumunda gerçekleştirilecek mantıksal prosedürler ile programlanmış algoritmaları birleştirir.