Boru Hattı Durum Değerlendirmesi

Bilgi Talebi

14,000 mil (22,530 km)'den fazla boru hattının durum değerlendirmesi ile boru segmentlerinin büyük kısmının iyi durumda olduğu görüldü. Yalnızca boru segmentinin küçük bir kısmında daha detaylı inceleme gerekiyor.

Boru hattının esas durumunu belirleyerek, idareler borunun kullanım ömrüne dayalı, gereksiz komple değişimlerden kaçınabilir ve kaynaklarını en çok ihtiyaç olunan yere odaklayabilir.

Her projede sistemin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişmekle birlikte, başarılı bir durum değerlendirmesi gerçekleştirmek için bir dizi basamak bulunur:

1. Hedeflerin Belirlenmesi

Ne amaçlandığına karar verilmelidir. Örneğin felaket boyutunda arızaların önlenmesi veya hizmetin aksamasının önlenmesi

2. Mevcut Verinin ve Maliyetin Belirlenmesi

Değerlendirilecek varlıkların bir envanterinin geliştirilmesi süreçte önemli bir adımdır. Bu, verilerdeki boşlukları erkenden belirlememizi sağlar.

3. Varlık Denetimi

Boru hattı işletim koşullarına bağlı olarak bir dizi özel sensör teknoloji platformu kullanıyoruz. Bu sensör teknolojileri, gerçek boru hattı durumunu hassas bir şekilde ölçmek için geniş bir bilgi bütünlüğü sağlar. Böylece bilinçli kararlar almamıza ve veri toplamamıza olanak tanır.

4. Veri Analizi

Birinci sınıf analiz ekibimiz, denetim verilerini gerçek boru hattı durumu hakkında eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürür. Bu da boru hattı yenilenmesi için bilimsel olarak savunulabilir kararlar alınmasına yardımcı olur.

5. Karar Verme

Durum değerlendirmesi ve veri analizinin sonuçları, idarelerin sistemlerinin nasıl yönetileceği hakkında bilinçli kararlar alınmasını sağlar. Küçük onarımlardan tam sistem güncellemelerine kadar karar verme süreci, verilere dayalı bir işlemdir.