Hidrolik Model Kalibrasyonu ile Sızıntı Tespiti

Bilgi Talebi

Hidrolik model 1970’lerin başında geliştirilmiştir ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Sızıntı tespiti için bir hidrolik modelin geliştirilmesi, sızıntı noktalarının yerini belirlemek ve hidrolik model kalibrasyonunu iyileştirmek için birçok fayda sağlar.

Su dağıtımının modellemesi hem günümüzde hem de gelecekte toplumlara güvenilir, verimli ve güvenli bir şekilde hizmet verebilecek su dağıtım sistemlerinin tasarlanması ve işletilmesinin kritik bir parçasıdır.

Simülasyonlar, gerçek sistemi aksatmadan, çok çeşitli koşullar altında meydana gelen olaylara sistemin tepkilerini tahmin etmek için kullanılabilir. Simülasyonlar kullanılarak, önerilen sistemlerde problemler öngörülebilir veya mevcut sistemler ve çözümler zaman, para ve malzeme yatırımı yapılmadan önce değerlendirilebilir.

Örneğin, bir su idaresi, mevcut aboneye verilen hizmet seviyesinden ödün vermeden yangın durumunda yeterli su sağlayabilecek yeni bir alt bölüm doğrulamak isteyebilir. Sistem hidrolik model kullanılmadan da inşa edilip test edilebilir ancak herhangi bir problem oluştuğunda, düzeltmenin maliyeti çok büyük olacaktır. Proje büyüklüğünden bağımsız olarak, model tabanlı simülasyon daha doğru kararlar verilmesine yardımcı olacak bilgiler sağlayabilir.

Kullanım Alanları

 • İçmesuyu Sistem Tasarımı
 • Yapılacak olan kapasite artırımı ve rehabilitasyonları içeren uzun dönemli master planlar
 • Yangın suyu analizleri
 • Su kalite incelemeleri
 • Enerji Verimliliği (Pompa) Analizleri
 • Sistem tasarımı
 • Operatör eğitimi, acil durum müdahalesi ve sorun gidermeler dahil günlük operasyonel kullanımlar
 • Sızıntı (Kayıp/Kaçak) Analizleri
 • Günlük İşletme Operasyonlarının Çıkarılması
 • SCADA Entegrasyonu
 • Su Arz/Talep Tahmini

Hidrolik modellemenin faydaları:

 • Şebekenin kapasitesi belirlenmesi
 • Yetersiz Şebekelerin Belirlenmesi
 • Kontrol edilebilir ve izlenebilir izole bölgeler (DMA) oluşturulması
 • Basınç Yönetimi ve Kontrolü – PMZ Tasarımı
 • Minimum gece debisi analizleri
 • Su bütçesinin çıkarılması
 • Şebeke hakimiyetinin artırılması
 • Su borularının ömrünün uzaması
 • Arıza sayısı ve sızıntıların azalması
 • Su kalitesi iyileştirilmesi
 • Finansal kazançlar elde edilmesi
 • İsale/Şebeke İlave Genişleme Sahası
 • Depo Hacminin Belirlenmesi
 • Pompa Seçimi