İçmesuyu Dağıtım Şebekelerinde Su Kayıplarının Kontrolü

Bilgi Talebi

Su Kayıplarının Analizi

Su Bütçesinin/Dengesinin Hazırlanması

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca 8 Mayıs 2014 tarihinde 28994 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan esaslara göre, içme suyu sistemlerindeki su kayıp miktarlarının belirlenmesi maksadıyla su bütçesini yapıyor, veri ve sonuçları doğruluyoruz.

Gerçek/Fiziki Kayıp Bileşenlerinin Analizi

Gerçek kayıp bileşenlerinin analizini yapmak, kayıp su hacminin hesaplanmasına ve nasıl geri kazanılacağına dair daha doğru kararlar alınmasına yardımcı olur. TEKSU olarak su bütçesinin hazırlanmasını takiben söz konusu bileşenleri analiz ediyoruz.

Sızıntıların Ekonomik Seviyesinin Belirlenmesi

Su kayıplarının maliyeti yüksek olduğu gibi, kayıp kontrol çözümlerinin de bir maliyeti olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Toplam maliyetin en aza indirildiği en uygun maliyetli ve yüksek kalitede çözümler sunmaktayız. Ardından, su kayıplarına müdahale planlarını yapmak ve yürütmek için hizmet vermekteyiz.

Fizibilite Raporlarının Hazırlanması

Su kayıplarının kontrolü, tüm İdareler için altyapı bakım ve temin yönetimi programlarının hayati bir unsurudur. Kayıp kontrolü konusundaki öncü yerel firma olarak, yasal mevzuata göre mevcut yapının tanımlanarak kaynakların değerlendirilmesi, jeolojik yapının incelenmesi, değişken nüfus parametrelerinin göz önünde bulundurularak su ihtiyacının ve gelir getirmeyen suyun belirlenmesi ile azaltılması için çözümlerin önerilmesi, ekonomik, finansal ve çevresel fayda-maliyet analizlerinin yapılarak yatırıma ve kredilendirmeye ilişkin mali analizlerin hazırlanması ve sonunda fizibilite raporlarının oluşturulması aşamalarında hizmet veriyoruz.

Alt Ölçüm Bölgeleri (DMA)

Su dağıtım şebekelerinin birbirleri arasında su geçişi tamamen sınırlandırılmış, debimetrelerle ölçülen alt ölçüm bölgelerine ayrılması ile altyapının hangi bölgelerinde kayıpların daha fazla olduğunu tespit etmek kolaylaşır. Bölgesel izleme ile, yeni kayıplar oluştuğunda, sızıntı tespit ekipleri hızlı bir şekilde ve doğru lokasyona yönlendirilebilir. Alt ölçüm bölgelerinin tasarlanması ve sahada oluşturulması için su sistemi hakkında engin deneyimlere sahip kadromuzla hizmet vermekteyiz.

Hidrolik Modelleme

Su dağıtım şebekesinin belli formüller, parametreler ve veriler kullanılarak bilgisayar programı aracılığıyla analiz edilmesini sağlayan simülasyon aracı olup, İdarenin sayısal verilerinin doğruluğuna bağlı olarak alt ölçüm bölgelerinin oluşturulması aşamasında sıklıkla kullandığımız bir yöntemdir.

Sızıntı Tespiti

Kurulduğumuz günden bugüne kadar, akustik sızıntı tespit ekipmanlarını kullanarak binlerce km su şebekesinde sızıntı tespit hizmeti verdik. Uzman ekiplerimiz sayesinde, suyun sızıntılar sonucu kaybolmasını engelleyerek abonelere ulaştırılmasında önemli katkılarımız oldu. Ancak unutulmamalıdır ki, su şebekesindeki basıncı kontrol altına almadan uygulanacak sızıntı tespit faaliyetleri, boru hatlarının farklı yerlerinde değişik büyüklüklerde kayıplara sebep olacaktır.

Basınç Yönetimi

Gereğinden fazla basınç ana hat kırıklarına, sızıntı miktarının sürekli artmasına ve sürekli boru değişim ihtiyacına sebep olmaktadır. TEKSU, su sistemlerinde yeterli basıncın sağlanmasına yardımcı olacak çalışmalar yapmaktadır; bu amaçla sahadan özellikle anlık dalgalanmalar olmak üzere gerçek basınç değerlerini kayıt ediyoruz ve su bütçesinde kullanmak üzere ideal şartlarda çalışmayan su sistemindeki basıncı düzenliyoruz.