İzmir’in İçmesuyu Dağıtım Şebekesi, Multilog Veri Kaydediciler ile İzleniyor


Debimetre Teminiİzmir'de fiziki su kayıplarını azaltmak amacıyla, izole alt bölgeleri uzaktan izlemek ve müşteri memnuniyetini arttırmak üzere TEKSU tarafından tedarik edilen HWM Marka Multilog Model Dataloggerları kullanılmaktadır.

İzmir'de 515 izole alt bölgede, HWM marka Multilog Model dataloggerlar kullanılmaktadır. Bu dataloggerlar izole alt bölge girişlerinde yer altına konumlandırılmış odalarda kullanılmakta, izole alt bölge giriş basıncı, çıkış basıncı ve debimetreden alınan debi değerlerini İdare'nin kullanmakta olduğu veri izleme ve yönetim platformuna iletmektedir.

Multilog tarafından 30 saniyede bir alınan örnekleme değerlerinin 15 dakikada bir ortalaması alınarak kaydedilmekte, günde 3 defa İdare kullandığı platforma gönderilmektedir. Bu şartlar altında Multilog 5 yıl pil ömrünü sağlayabilmektedir. Piller kolaylıkla sahada dahi değiştirilebilmektedir.

Multilog'un alarm özelliği sayesinde, debi ve basınç değerleri İdare tarafından belirlenen eşik değerleri geçmesi durumunda (düşük basınç, yüksek debi vs.) alarm olduğu anda veriler İdare'ye bildirilmektedir. Bu sayede İdare, şebekede herhangi bir problem olduğunda hızlı bir şekilde aksiyon alabilmekte ve müşteri memnuniyetini arttırabilmektedir.

Debimetre Temini

HWM Online Veri İzleme ve Yönetimi Platformuna ait Ekran Görüntüsü
(mavi noktalar datalogger konumlarını ifade etmektedir)