Permalog+ Gürültü Kaydedici

Bilgi Talebi


Permalog +, kullanıcıların su şebekesinde sızıntıları hızlı ve verimli bir şekilde tespit etmelerini sağlar. Sızıntıyı sürekli izlemek için ses kaydedici sensörler dağıtım şebekesine yerleştirilir.

Yeni Permalog +, zorlu durumlarda daha fazla ayrıntı vererek, sesin önceden belirlenmiş aralıklarla uzun bir süre kaydedildiği Aqualog özelliğine sahiptir.

Sensörler, yirmi dokuz güne kadar seviye ve yayılım geçmişi depolayabilir, tanımlanan ses eğilimleri daha sonra grafik şeklinde (Aqualog modunda) sunulabilir ve böylece kullanıcı sızıntılı ve sızıntısız sesi net bir şekilde ayırt edilebilir.

Anahtar Özellikler ve Faydaları

  • Otomatik sızıntı izleme: Kullanıcı hatalarını elimine eder ve gözden kaçırılabilecek olan sızıntıları bulur.
  • Hızlı yerleşim: Sensörler hızlıca yerleştirilebilir ve hızlıca farklı alanlara saha ekipleriyle taşınabilir.
  • Düşük maliyet: Değiştirilebilir pil ve sağlam yapısı uzun süre kullanıma olanak verir.
  • Esnek yerleştirme seçenekleri: Kalıcı veya geçici (bölgenin gerektirdiği şekilde)
  • Hızlı Bildirim: Alarm durumunu hemen bildirir, bu sayede kullanıcılar hızlı bir şekilde patlaklara müdahale ederek hizmet kalitesini artırır.
  • Hatta Müdahale Yok: Şebekeye müdahale olmadığından tüketicilere tedarik konusunda kötü bir etkisi bulunmaz.

Uygulamalar

Çok yönlü sensör, kullanıcı tarafından değiştirilebilen plastik/metalik alarm eşiği ayarlarına sahiptir ve verilere erişim şu şekilde sağlanabilir:

Kaldır ve Değiştir: Sensörler sahadan alınır ve kaydedilen bilgiler bilgisayar ortamına indirilir.

Patroller “Drive By”: Bir Patroller (alıcı/verici) kullanılarak radyo iletişimi üzerinden kaydedilen veriler alınır. Gezici saha ekibi gereklidir.