gucci replica handbags
louis vuitton replica bags
replica gucci
prada replica bags
gucci replica bags
chanel replica bags
Anasayfa   Haberler İzmit İlçesinde Su Kayıplarının Azaltılması Projesinde TEKSUnun Katkıları

İzmit İlçesinde Su Kayıplarının Azaltılması Projesinde TEKSUnun Katkıları

İSU Genel Müdürlüğü; İzmit ilçesi Su Kayıplarının Azaltılması Projesi kapsamında, İzmit ilçesinin İçmesuyu dağıtım şebekesini uzaktan yönetilebilir hale getirerek su kayıplarını minimum seviyeye indirmeyi amaçlamıştır. Şebekede boruların yerlerinin bulunarak sayısallaştırma işlemi, CBS sistemine entegrasyon, hidrolik modelleme, DMA ve PMZ’lerin modellenerek sahada oluşturulması, basınç yönetimi, abone verilerinin doğrulanması, sızıntıların tespiti ve onarılması gibi su yönetimini tümden kapsayan kalemlerin ele alındığı bir proje olmuştur.

 
TEKSU olarak, DMA ve PMZ’ lerde kullanılan tüm ekipmanları temin edip devreye alıp, ayrıca proje boyunca mühendislik desteği sağladık. Inline tip basınç düzenleyici kontrol vanaları, flanşlı ultrasonik debimetreler, pislik tutucular, sürgülü vanalar, debi ve basınç kayıtlarının alındığı telemetri dataloggerlar, basınç yönetimi için elektronik BKV kontrolörleri ve sızıntı tespit ekipmanları firmamız tarafından temin ederek uygulama safhalarında yer aldık.

Su kayıplarının azaltılması projelerinde en önemli hususlardan biri doğru debi ölçümüdür. Söz konusu projede debi ölçümleri ARAD marka Octave model flanşlı ultrasonik debimetreler ile yapılmıştır. İdare yaklaşık 75 adet izole alt ölçüm/kontrol bölgesinde, bölgeye verilen su miktarını ölçmek üzere bu debimetreleri tercih etmiş ve halen memnuniyetle kullanmaya devam etmektedir.
 
Arad marka Octave model ultrasonik debimetreler kesin ve güvenilir ölçüm için suya temas halinde toplam dört adet sensör ile ölçüm yapmaktadır. Debimetrelerin pil ömrü litre/pals oranından bağımsız olarak 15 yıldır. Debimetrelerin koruma sınıfı IP68’dir ve su altında çalışabilmektedir. Suyun giriş kısmında ihtiva ettiği akış düzleştirici sayesinde, düz boru mesafesi ihtiyacı yoktur ve bu sayede mesafenin kısıtlı olduğu zorlu montaj şartlarında dahi doğruluğundan ödün vermeden çalışabilmektedir. R (Q3/Q1) değeri standart olarak 500’ dür, dolayısıyla su tüketiminin azaldığı gece saatlerinde çok düşük debileri dahi hassasiyetle ölçebilmektedir. Octave debimetreler, içmesuyunda kullanıma uygunluğu gösterir WRAS belgesine ve ölçü aletleri yönetmeliği 2014/32/AB kapsamında alınmış tip onay sertifikasına sahiptir. Debimetreler standart olarak üretim tesislerinde yapılmış olan ıslak kalibrasyon test raporları ile birlikte teslim edilmektedir.