gucci replica handbags
louis vuitton replica bags
replica gucci
prada replica bags
gucci replica bags
chanel replica bags
Anasayfa   Haberler Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Hidrolik Model Çalışması

Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Hidrolik Model Çalışması


Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde içme suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarını azaltmak, su kaynaklarının korunması ve israfının önlenerek şebekenin ideal işletme koşullarında işletilebilmesi amacıyla hidrolik model projesi yapılmıştır. Proje kapsamında, sızıntının ekonomik boyutu ve altyapı sızıntı endeksi belirlenmiştir.

Şebekenin hidrolik modelinin oluşturulmasıyla, mevcut işletim sisteminin koşulları simule edilmiştir.

Hidrolik Modelde, mevcut şebeke sistemde;
1- Abone verilerine göre kış tüketimleri,
2- Abone verilerine göre yaz tüketimleri,
3- SCADA verilerine göre kış tüketimleri,
4- SCADA verilerine göre yaz tüketimleri ve yaz tüketimleri altında sistemin sorunsuz çalışmasını sağlayan
5- Öneri senaryosu oluşturulmuştur.

Hidrolik Model, fiziksel olarak sahada oluşturulup, sistem elemanlarının durumu belirlenip (vanaların kapalı olup olmadıkları, BKV çıkış ayarı vb.), tüketimlerin atanması ve Günlük Harcama Eğrisi kabulünden sonra sistemin ilk analizi yapılmıştır.

Yapılan çalışma ile genel olarak basınç katlarının içinde kalınarak, zorunlu hallerde ise basınç katlarının sınırları değiştirilerek yeni bölgeler oluşturulmuştur. Sınırların değiştirilmesindeki amaç, dağıtım şebekesinde yeterli en düşük basıncı sağlamak olmuştur.

Hidrolik modelleme ile, izole alt ölçüm bölgeleri (DMA)lar oluşturulmuştur. Gölbaşı'nda yapılan DMA tasarımının ana amaçları aşağıda sıralanmıştır:

- Olabildiğince az vanayı kapatarak DMA tasarlamak, DMA'ların uygulanmasında başarı oranını artırmak ve mümkün olduğunca az miktarda ölü nokta oluşturmak
- Yeni sınır vanaları yerleştirmek yerine, mevcut vanaları kullanarak DMA'ları tasarlamak,
- Yeni boru imalatına gerek kalmadan veya en az metrajda şebeke imalatı yapılarak DMA tasarlamak,
- DMA'yı besleyen su kaynağının daha verimli kullanımını sağlayarak basıncı düzenleyecek DMA tasarlamak,
- Hidrolik olarak ayrılmış DMA tasarlamak,
- Kritik basınç noktasında gereken minimum basıncı sağlayan DMA tasarlamak,
- Mevcut şebeke yapılandırmasını kullanan ve mevcut su akış yollarını izleyen DMA tasarlamak, böylece akışın geri dönüşünden kaynaklı su kalite bozulmasını önlemek

Bu proje ile, içme suyu temin ve dağıtım şebekesinin kapasitesi belirlenmiş, basınç yönetim stratejisi belirlenmiş, minimum gece debisi analizleri yapılmış, arıza sayısı ve sızıntılar azaltılmış ve su borularının ömrünün uzaması sağlanmıştır.